Realizacje

Budowa linii 400 kV od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice wraz z rozbudową stacji Polkowice o rozdzielnię 400 kV oraz rozbudową stacji Czarna


Zamówienie obejmuje budowę 24 km dwutorowej linii napowietrznej 400 kV oraz traktów światłowodowych od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice oraz modernizacja tych stacji.

Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód


Zadanie w zakresie rozbudowy północnej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego obejmuje budowę rozdzielni 400 kV dzięki, której możliwe będzie wprowadzenie trzech linii napowietrznych 400 kV ze stacji Piła Krzewina i stacji Jasiniec oraz możliwa będzie transformacja napięcia 400 (220) kV na napięcie 110 kV dzięki czemu z kolei wzrośnie niezawodność zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV w obszarze miasta Bydgoszczy.

Rozbudowa stacji 400/110 kV Dobrzeń


Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Dobrzeń zlokalizowana jest w województwie opolskim. Jest jednym z najważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Rozbudowa ma umożliwić przyłączenie wyprowadzanej mocy z nowych bloków 5 i 6 (2×900 MW) Elektrowni Opole.

Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN


Zakres prac obejmuje modernizację pięciu linii i jednej stacji: linia 2×400 kV Tucznawa – Tarnów, linia 400 kV Pasikurowice – Dobrzeń, linia 220 kV Mokrzyn – Police, linia 220 kV Glinki – Police i SE 220/110 kV Ełk. Wymiana łańcuchów izolatorowych jest jednym z elementów modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, która pozwoli na zmniejszenie ograniczeń przesyłowych, zapewni niezawodność dostaw energii dla regionu, zwiększy bezpieczeństwo pracy linii oraz poprawi jej parametry robocze, które mają wpływ na środowisko wokół niej.

Modernizacja linii 220 kV Byczyna – Jamki; Byczyna – Koksochemia


Trasa linii przebiega przez teren województwa śląskiego. Modernizacja ma zapewnić stabilność dostaw energii w bardzo ważnym elemencie rozwoju sieci przesyłowej w części południowej kraju oraz poprawę niezawodności zasilania przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych.

Budowa SE 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska


Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Baczyna zlokalizowana będzie w województwie lubuskim, powiecie gorzowskim. Lokalizacja planowanych rozdzielni 400 kV i 110 kV SE Baczyna nie koliduje z terenami obszarów chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Celem tej inwestycji jest rozbudowa sieci przesyłowej w północno – zachodniej części kraju, zwiększenie możliwości przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym i poprawa jakości przesyłu energii elektrycznej oraz niezawodności zasilania.

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów


Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Pątnów zlokalizowana jest przy Elektrowni Pątnów, w województwie wielkopolskim, powiecie konińskim. Celem tej inwestycji jest rozbudowa sieci wprowadzenie linii 400 kV ze stacji Kromolice, zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów, poprawa bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła (Pątnów-Adamów- Konin) poprzez wprowadzenie napięcia 400 kV i transformacji 400/110 kV, likwidacja ograniczeń przesyłowych na potrzeby systemowe.

Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie *pod klucz* napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej 400 kV w Płocku, łączącej Elektrownię ze stacją elektroenergetyczną PSE 400/110 kV Płock.


Inwestor PKN ORLEN S.A. w Płocku realizuje budowę Elektrowni Gazowo-Parowej. Energia elektryczna z pierwszego bloku zostanie wprowadzona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez stację elektroenergetyczną 400/110 kV Płock w Kruszczewie. W tym celu zaplanowano budowę elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 400 kV od Stacji Elektroenergetycznej 400 kV przy Elektrowni Gazowo-Parowej własności PKN ORLEN SA do stacji 400/110 kV Płock w Kruszczewie własności PSE SA. Kontrakt na realizację budowy tej linii w wyniku przetargu otrzymał ELBUD Katowice Sp. z o. o

Modernizacja linii 400 kV Tucznawa-Rogowiec, Joachimów-Rogowiec 3


Trasa linii przebiega przez teren województwa śląskiego i łódzkiego. Łączy ze sobą obszary przemysłowe Górnego Śląska oraz aglomeracji Częstochowy z elektrownią Bełchatów. Modernizacja zapewniła stabilność dostaw energii w bardzo ważnym elemencie rozwoju sieci przesyłowej w części południowej kraju.

Budowa linii 400 +2×110 kV Pasikurowice-Wrocław wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Pasikurowice o pole liniowe 400 kV i centralny rejestrator zakłóceń


Linia została wybudowana na obszarze pięciu gmin województwa dolnośląskiego. Linia krzyżuje szereg obiektów, z których najbardziej istotne to: Autostrada A4, obwodnica autostradowa A8, drogi krajowe, wojewódzkie, linie 110 kV, tory PKP oraz rzeki Odra i Oława.Inwestycja została uznana za przedsięwzięcie Euro 2012.

Zaprojektowanie, pozyskanie dokumentacji formalnoprawnej ( w tym pozwolenie na budowę) i zrealizowanie dwutorowej linii napowietrznej 400 kV od stacji Ostrów do linii 400 kV Rogowiec-Trębaczew


Linia została wybudowana na obszarze 11 gmin, 5 powiatów i 2 województw. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki współpracy z gospodarzami tych terenów. Inwestycja ta jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w polskiej energetyce ostatnich lat. Układ ten poprzez połączenie stacji Ostrów z pozostałymi punktami węzłowymi sieci o napięciu 400 kV (stacje: Pasikurowice, Plewiska i Rogowiec) stał się jednym z głównych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), a zarazem zgodny z realizacją zaleceń związanych z przyłączeniem polskiego systemu elektroenergetycznego do zachodnioeuropejskiego UCTE.