Rada nadzorcza 

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady:
Piotr Tomczyk

Zastępca Przewodniczącego Rady:
Monika Rasińska

Sekretarz Rady:
Agnieszka Komorowska