Realizacje

Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN

Trasa linii przebiega przez różne regiony w Polsce. Łącznie obejmuje 7 województw.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje pięć linii i jedną stację:

  • Linia 2×400 kV Tucznawa – Tarnów i Tucznawa – Rzeszów,

  • Linia 400 kV Pasikurowice – Dobrzeń,

  • Linia 220 kV Mokrzyn – Police,

  • Linia 220 kV Glinki – Police,

  • SE 220/110 kV Ełk.

Technologia wymiany łańcucha izolatorów polega na zastosowaniu dwóch specjalnych, niezależnych układów zabezpieczających, których celem jest:

  • dla łańcucha przelotowego: przejęcie ciężaru przewodu zawieszonego pod łańcuchem izolatorów – uwolnienie spod przewodu, a w kolejnym etapie wymiana na nowy łańcuch izolatorów,

  • dla łańcucha odciągowego: przejęcie naprężenia od przewodu/wiązki przewodów podwieszonych do łańcucha izolatorów – uwolnienie od przewodu, a w kolejnym etapie wymiana na nowy łańcuch izolatorów,

Wymiana łańcuchów izolatorowych jest jednym z elementów modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Pozwoli na:

  • zmniejszenie ograniczeń przesyłowych,

  • zapewnienie niezawodność dostaw energii dla regionu,

  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy linii oraz poprawę jej parametrów roboczych, które mają wpływ na środowisko wokół niej.

Umowa została zawarta w maju 2016 roku, natomiast prace modernizacyjne rozpoczęto w listopadzie 2016 roku.