Wartości

 

Bezpieczeństwo

Wykonujemy niezwykle odpowiedzialną pracę w środowisku z wieloma zagrożeniami. Zdrowie i bezpieczeństwo naszego zespołu muszą być i są na pierwszym planie naszych działań. To wartość absolutnie priorytetowa Naszym celem jest całkowita eliminacja niebezpiecznych praktyk i warunków w czasie wykonywania pracy. Wypadki i incydenty zagrażające zdrowiu i życiu powinny zniknąć z naszych statystyk. Oczekujemy pełnego zaangażowania każdego pracownika w realizację tej polityki. Niezależnie od przeszkód.

Uczciwość

Jest wartością, którą kierujemy się codziennie. Zarówno w kontaktach z naszymi klientami, dla których pracujemy jak i wewnątrz firmy między jednostkami organizacyjnymi i pracownikami. Wierzymy, że otwartość i uczciwość są podstawą wzajemnego zaufania i tworzą dobry fundament dla zdrowych relacji. Są także znakomitą inwestycją w przyszłość. Jest duża szansa, że klient lub współpracownik wiedzący, że może liczyć z naszej strony na rzetelność i szacunek zachowa się podobnie w stosunku do nas. Do takich postaw dążymy.

Podejście 'win-win’

Jesteśmy przekonani, że interakcje, które dają poczucie korzyści każdej ze stron są najbardziej wartościowe. Staramy się jak najlepiej zrozumieć potrzeby klienta i przedstawić zawsze taką propozycję rozwiązań zarówno technicznych jak i kontraktowych, która przyniesie korzyści obu stronom. Nigdy nie jest naszą intencją budowanie nadmiernego zysku nieuzasadnionym kosztem dla klienta. Coraz częściej widzimy podobne podejście naszych kontraktowych partnerów, co daje nam podstawę do optymizmu na przyszłość. Dążność do zachowania równowagi jest w przyrodzie powszechna, chcemy, żeby również tak było w interesach i relacjach międzyludzkich.

Doskonałość

Staramy się proponować kreatywne i najbardziej efektywne rozwiązania. Takie, które przez wiele lat będą skutecznie służyć klientom. System szkoleń funkcjonujący w Spółce zapewnia ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry. Cennej wiedzy zawodowej dostarczają również częste kontakty z wiodącymi dostawcami sprzętu, urządzeń i technologii. Dzięki temu oraz doświadczeniom własnym możemy w sposób w pełni uzasadniony zagwarantować, że nasze usługi i projekty reprezentują najwyższy możliwy poziom.

Środowisko

Troska o środowisko w Elbud Katowice to nie jedynie modny slogan a szereg wdrożonych skutecznie procedur mających na celu pracę z jak najmniejszym obciążeniem środowiska. Staramy się aby skutki naszej działalności nie pogarszały warunków środowiskowych. Rygorystyczna gospodarka odpadami, wybór odpowiednich technologii prowadzenia prac, odpowiedzialne ustalanie tras obiektów liniowych, minimalizacja wycinek są zawsze jednymi z głównych czynników branych pod uwagę przy planowaniu i prowadzeniu powierzonych nam zadań.

Wizja

Pragniemy, aby Elbud Katowice był postrzegany jako najbardziej pożądany wykonawca infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej w Polsce i poza granicami.