Realizacje

Rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Bydgoszcz Zachód o rozdzielnię 400 kV znajduje się w zakresie rozbudowy północnej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Umożliwi ona:

  • wprowadzenie trzech linii napowietrznych 400 kV ze stacji Piła Krzewina i stacji Jasiniec,

  • transformację napięcia 400 (220) kV na napięcie 110 kV,

  • niezawodność zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV w obszarze Bydgoszczy.

Rozdzielnia zaprojektowana jest jako dwusystemowa, składająca się z 9 pól wraz z oszynowaniem rurowym, z konstrukcji wysokich, konstrukcji wsporczych pod aparaturę i szyn zbiorczych systemu 1 i 2.

Zakres prac został podzielony na dwa etapy:

ETAP I: Budowa rozdzielni 400 kV bez podłączenia do sieci.

ETAP II: Wyłączenie i likwidacja rozdzielni 220 kV oraz dokończenie budowy rozdzielni 400 kV. Na tym etapie do nowo wybudowanej rozdzielni 400 kV będzie czasowo podłączony autotransformator AT1 o mocy 275 MVA oraz trzy linie 220 kV (Piła Krzewina 1, Piła Krzewina 2 oraz Jasiniec).

Docelowo rozdzielnia będzie pracować na napięciu 400 kV; 400/110/15 kV AT2 o mocy 450 MVA.

W zakresie prac znajduje się również modernizacja systemów telekomunikacji oraz modernizacja i rozbudowa obwodów wtórnych:

  • wyposażenie w układy zabezpieczeń, automatyki, sterowania, sygnalizacji ogólnej, rejestracji zakłóceń, pomiaru energii, SSiN z kablami światłowodowymi nowych pól 400 kV,

  • modernizacja układu zasilania potrzeb własnych prądu stałego i zmiennego, zainstalowanie agregatu prądotwórczego.

Umowę zawarto w marcu 2015 roku. Obecnie trwają sprawy formalnoprawne.