Budowa linii WN

 

Elbud Katowice oferuje kompleksowe wykonanie prac w zakresie budowy linii, poczynając od koncepcji obiektu, przez projektowanie, pozyskiwanie stosownych pozwoleń, po realizację i oddanie obiektu do użytkowania. Elbud Katowice realizuje również kompleksowe prace związane z modernizacjami, przebudowami, a także eksploatacją linii WN i NN.

Znaczącą dla polskiej energetyki ciągłość zasilania Elbud Katowice utrzymuje poprzez pełnienie całorocznej gotowości przystąpienia do usuwania skutków awarii w oparciu o umowy ze spółkami dystrybucyjnymi i operatorem sieci przesyłowych – PSE S.A.