Realizacje

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zrealizowanie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV oraz traktów światłowodowych od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice oraz modernizacja tych stacji.

Na potrzeby realizacji linii napowietrznej 400 kV relacji Czarna–Polkowice niezbędne jest wykonanie przebudowy istniejącej rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Czarna oraz budowa nowej rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Polkowice.

Linia elektroenergetyczna 400 kV Czarna–Polkowice będzie zwiększać bezpieczeństwo energetyczne regionu, łącząc ze sobą dwie stacje :

  • Czarną, która daje możliwość przesyłu mocy do innych stacji, w której prace objęły demontaż starych i montaż nowoczesnych urządzeń w rozdzielni, czyli de facto możemy mówić o budowie całkowicie nowego obiektu;

  • Polkowice, w której transformowane jest napięcie 400 kV na 220 kV sieci przesyłowej i 400 kV na 110 kV sieci dystrybucyjnej, co spowoduje znaczne wzmocnienie zasilania. W stacji tej zamontowana zostanie również 6 polowa rozdzielnia 400 kV wykonana w technologii GIS.

Trasa linii przebiegać będzie przez gminy:

  • Lubin,

  • Polkowice,

  • Rudna,

  • miasto Polkowice.

Linia składać się będzie z ok. 24-kilometrowego odcinka dwutorowej wiązki trójprzewodowej (3 × AFL-8: 350 mm2) napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z dwoma przewodami odgromowymi OPGW zawierającymi 24 włókna światłowodowe prowadzące od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice.

Z inwestycją związane są dodatkowe utrudnienia wymagające od wykonawcy sporych umiejętności i wiedzy, np. potrzeba prowadzenia odcinków linii nadleśnych, nad obiektami krzyżowanymi takimi jak drogi, obiekty budowlane czy inne linie energetyczne oraz przez nietypowe warunki terenowe, tj. zbiorniki wodne, rzeki, a także konieczność budowania bardzo długich przęseł.

Załatwianie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskiwanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, rozpoczęte zostało w lipcu 2013 roku, natomiast prace budowlane rozpoczęto we wrześniu 2016 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2017.