Realizacje

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Pątnów zlokalizowana jest przy Elektrowni Pątnów, w województwie wielkopolskim, powiecie konińskim.

Stacja składa się z:

 • wnętrzowej rozdzielni 400 kV typu 8DQ1 w technologii GIS (izolowane gazem SF6, która pozwala zmniejszyć powierzchnię zabudowy, przy jednoczesnej niezawodności i ekonomiczności). Rozdzielnia ta jest dwusystemowa z przyłączonym do niej blokiem 460 MW i autotransformatorem AT2 400/220 kV,

 • napowietrznej rozdzielni 220 kV w układzie trójsystemowym, z wprowadzonymi do niej liniami: Jasiniec 1, Jasiniec 2, Czerwonak, Konin 1, Konin 2, Podolszyce i Włocławek Azoty, liniami blokowymi TB2, TB4, TB5 i TB6 z El. Pątnów, autotransformatorem AT1 220/110 kV i AT2 400/220 kV oraz transformatorem rezerwowym potrzeb ogólnych elektrowni,

 • napowietrznej rozdzielni 110 kV w układzie dwusystemowym, z wprowadzonymi do niej liniami: Witkowo, Mogilno, Walcownia, Konin, Pakość 2, Kopalnia Kazimierz, Janikowo, Kleczew, kopalnia Jóźwin 1, Kopalnia Pątnów, Piotrków Kujawski, liniami blokowymi 110 kV TB1 i TB3, dwiema liniami transformatorów potrzeb własnych Elektrowni TPW1 i TPW2 oraz autotransformatorem AT1 220/110 kV,

 • budynków nastawni, potrzeb własnych sprężarkowni rozdzielni 220 kV i 110 kV.

Celem tej inwestycji jest:

 • rozbudowa sieci przesyłowej: wprowadzenie linii 400 kV ze stacji Kromolice a także przygotowanie do wprowadzenia linii Jasiniec realizowanej w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego

 • zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów,

 • poprawa bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła (Pątnów–Adamów–Konin) poprzez wprowadzenie napięcia 400 kV i transformacji 400/110 kV,

 • likwidacja ograniczeń przesyłowych na potrzeby systemowe.

Szeroki zakres prac zawiera:

 • rozbudowę istniejącego budynku rozdzielni GIS 400 kV pod zabudowę 12 dodatkowych pól 400 kV,

 • rozbudowę istniejącej rozdzielni GIS 400 kV o dodatkowe 10 pól

 • budowę nowego budynku i rozdzielni GIS 110 kV,

 • przełączenie odpływów z istniejącej rozdzielni napowietrznej 110 kV do nowej wnętrzowej rozdzielni GIS 110 kV,

 • rozbudowę budynku nastawni, urządzeń telekomunikacyjnych oraz montaż nowych potrzeb własnych stacji,

 • przebudowę układu drogowego, budowę ogrodzenia zewnętrznego i pozostałej infrastruktury towarzyszącej.

Umowę zawarto w lipcu 2016 roku. Obecnie trwają sprawy formalnoprawne.