Realizacje

Budowa linii 400 +2×110 kV Pasikurowice-Wrocław wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Pasikurowice o pole liniowe 400 kV i centralny rejestrator zakłóceń

Linia została wybudowana na obszarze pięciu gmin województwa dolnośląskiego. Inwestycja została uznana za przedsięwzięcie Euro 2012.

Linia elektroenergetyczna 400 + 2 × 110 kV Pasikurowice – Wrocław stanowi połączenie stacji 400/110 kV Pasikurowice ze stacją 400/110 kV Wrocław. Linia ta jest wielotorowa i dwunapięciowa, co pozwala na znaczne zmniejszenie powierzchni gruntów zajętych pod budowę. Przez odcinek ok. 7 km wspólnie biegną: linia 400 kV i dwie linie 110 kV relacji Bielany Wrocławskie – Wrocław i Żórawina – Wrocław.

Linia składa się z ponad 47,5-kilometrowego odcinka wiązki trójprzewodowej (3 × AFL-8 350 mm2) napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV oraz linii 110 kV, w której zastosowano pojedynczy przewód typu AFL-8 350 mm2. Dla posadowienia słupów zastosowano fundamenty palowe jednoblokowe (dla słupów rurowych) i czterostopowe (dla słupów kratowych). Konstrukcjami wsporczymi są dwa rodzaje słupów:

  • rurowe – konstrukcja pełnościenna (zastosowana podczas budowy tej linii, była pionierską w naszym kraju), która z racji swoich niewielkich wymiarów podstawy nie wymaga, tak jak słupy kratowe, zajmowania znaczących powierzchni; jednocześnie ze względu na trasę linii przebiegającą przez tereny nizinne słupy rurowe nie stawały się dominantą w terenie,

  • kratowe – zastosowane w celu spełnienia potrzeb rzeczywistych warunków obciążeniowych na danym stanowisku. Wykorzystane zostały do budowy linii nadleśnej w celu wyeliminowania konieczności wycinki drzew.

Każdy słup i fundament projektowany był dla każdego stanowiska osobno. Jakość zaprojektowanych fundamentów oraz słupów była poddawana testom.

Głównymi celami budowy tej linii były:

  • poprawa oraz pewność zasilania regionu dolnośląskiego,

  • zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz stabilność zasilania zachodniej części Polski,

  • współpraca elektrowni Bełchatów i Bełchatów II z siecią przesyłową,

  • poprawa niezawodności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

  • zmniejszenie strat w przesyle energii.

Linia krzyżuje szereg obiektów, z których najbardziej istotne to: autostrada A4, obwodnica autostradowa A8, drogi krajowe, wojewódzkie, linie 110 kV, tory PKP oraz rzeki Odra i Oława. Na wnioski właścicieli obiektów przebudowano odcinki linii, dzięki czemu usunięto łącznie 17 kolizji SN.

W październiku 2008 roku podpisano umowę na realizację inwestycji, natomiast w listopadzie 2009 roku rozpoczęto prace budowlane. Całkowite zakończenie robót budowlanych nastąpiło w maju 2011 roku.