Sprawy formalnoprawne

 

Kompleksowa obsługa formalnoprawna inwestycji, w tym:

  • koordynacja, nadzór i realizacja etapu prac środowiskowych i planistycznych,
  • dokonywanie i koordynowanie uzgodnień technicznoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
  • pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  • ustanawianie służebności przesyłu dla nowych i istniejących obiektów,
  • uzyskiwanie ostatecznych decyzji umożliwiających realizację inwestycji,
  • realizacja Programu Komunikacji Społecznej zgodnie z wytycznymi inwestora.