Profil firmy

Nasza firma od początku swojej działalności, pierwotnie jako firma państwowa, a od 1992 r. spółka z o.o. ze 100% kapitałem polskim, działa w sektorze budownictwa elektroenergetycznego wysokich i najwyższych napięć. Przez okres swojego istnienia wybudowała lub zmodernizowała kilkanaście tysięcy kilometrów linii oraz kilkaset stacji o napięciu 110 kV, 220 kV i 400 kV zlokalizowanych na terenie całej Polski, a w szczególności w jej południowym i zachodnim obszarze.

Elbud Katowice wielokrotnie dał się poznać jako wykonawca, na którego wsparcie mogą w pełni liczyć operatorzy elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i przesyłowych w sytuacjach konieczności szybkiego usuwania awarii, pomimo ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych i terenowych.

Należy też wspomnieć, że Elbud Katowice od lat konsekwentnie rozwija swój potencjał, inwestując w rozwój swoich pracowników oraz w nowe technologie. Potwierdzeniem tego są liczne wyróżnienia za wdrożenie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań, będących wynikiem autorskiej myśli technicznej i inspiracji naszych pracowników. 
W szczególności można wskazać, że jako pierwsi w Polsce: 

 • wybudowaliśmy rozdzielnię 400 kV (1964) i 750 kV (1984);
 • wybudowaliśmy dwutorową linię 400 kV (1976);
 • zastosowaliśmy helikopter do stawiania słupów linii elektroenergetycznych 110 kV (1982);
 • zastosowaliśmy izolatory kompozytowe na linii 220 kV (1996) i 400 kV (1997);
 • wybudowaliśmy linię kablową 400 kV w SE Pątnów (2007);
 • wybudowaliśmy rozdzielnię 400 kV w technologii GIS w SE Pątnów (2007);
 • wprowadziliśmy technologię tzw. bramki wzdłużnej umożliwiającej montaż przewodów bez wyłączania obiektów krzyżowanych – technologia własna (2001);
 • wprowadziliśmy technologię rozwijania przewodów na liniach za pomocą helikoptera, pomocną w szczególności na liniach nadleśnych – technologia własna (2006);
 • wybudowaliśmy linię 400 kV w systemie „pod klucz” wraz pozyskaniem prawa do terenu na budowę linii i ustanowieniem służebności (Ostrów–Rogowiec/Trębaczew) (2004-2008);
 • wybudowaliśmy linię 400 kV na słupach rurowych (Pasikurowice–Wrocław) (2011);
 • wybudowaliśmy stację 400/220/110 kV w technologii GIS (SE Ołtarzew) (2013).