Budowa stacji WN

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie prac w zakresie budowy stacji elektroenergetycznych, poczynając od koncepcji obiektu, przez projektowanie, pozyskiwanie stosownych pozwoleń, po realizację i oddanie obiektu do użytkowania. ELBUD Katowice Sp. z o.o. realizuje także kompleksowo prace związane z modernizacjami, przebudowami, rozbudowami istniejących obiektów stacyjnych przy ograniczeniu do minimum czasu niezbędnych wyłączeń. ELBUD Katowice posiada wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia eksploatacji stacji WN i NN.