Grupa kapitałowa

 

Grupa Kapitałowa Elbud Katowice Sp. z o.o.

W roku 2011 r. powstaje Grupa Kapitałowa Elbud Katowice. Jej celem jest poprawa efektywności działania podmiotów wchodzących w jej skład, ale przede wszystkim poszerzenie oferty rynkowej.

Grupę kapitałową tworzą: Elbud Katowice jako spółka nadrzędna oraz Elbud Hurt Katowice i Energoprojekt Poznań.

ELBUD HURT

Firma Elbud Hurt Katowice sp. z o.o. powstała 1 września 2009 roku jako spółka ELBUD Katowice Sp. z o.o. Od początku swojej działalności głównym zadaniem firmy było świadczenie usług zaopatrzenia firmy Elbud we wszelkie potrzebne materiały do realizacji inwestycji. Od 2012r. firma przeniosła się do nowego budynku biurowo-magazynowego, dzięki któremu można było rozszerzyć działalność firmy. Od tego momentu Elbud Hurt nie tylko zajmował się kompleksowym zaopatrzeniem Elbud Katowice, ale również świadczył usługi dla klientów zewnętrznych w zakresie dostaw materiałów.

ENERGOPROJEKT POZNAŃ 

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych 'Energoprojekt® Poznań’ Spółka Akcyjna kontynuuje 65-letnią tradycję w projektowaniu elementów sieci elektroenergetycznych, linii i stacji wszystkich napięć, obiektów kubaturowych, obiektów łączności i innych, dla energetyki zawodowej i przemysłu.

Przez lata swej działalności Biuro posiada wiodącą rolę w tworzeniu opracowań typowych i powtarzalnych linii i stacji, projektowało i projektuje linie i stacje najwyższych napięć.

Projekty są wykonywane przy pełnym wspomaganiu komputerowym z wykorzystaniem licencjonowanych programów renomowanych firm oraz opracowanych przez własnych specjalistów.

Zapraszamy na naszą stronę: http://energoprojekt.poznan.pl/