Realizacje

Modernizacja linii 220 kV Byczyna – Jamki; Byczyna – Koksochemia

Trasa linii przebiega przez teren województwa śląskiego. Linia Byczyna – Jamki na odcinku od SE Byczyna do słupa nr 50 jest zrealizowana na wspólnych konstrukcjach z linią Byczyna – Koksochemia.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje dwa odcinki linii o napięciu 220 kV:

 1. Byczyna – Jamki – długość linii ok. 36 km,

 2. Byczyna – Koksochemia – długość linii ok. 29,5 km,

Modernizacja ma zapewnić stabilność dostaw energii w bardzo ważnym elemencie rozwoju sieci przesyłowej w części południowej kraju.

Prace będą przebiegać dwutorowo:

 • modernizacja linii Byczyna – Jamki wraz z przebudową fragmentu linii,

 • modernizacja linii Byczyna – Koksochemia.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

 • naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów,

 • wymiana istniejących 11 konstrukcji wsporczych i fundamentów,

 • regulacja zwisów przewodów fazowych/odgromowych,

 • pomiar i naprawa uziemień,

 • uzupełnienie i wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji wsporczych,

 • wymiana łańcuchów izolatorów,

 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych,

 • wymiana fragmentów przewodów fazowych i odgromowych,

 • wybudowanie fragmentu jednotorowego nadleśnego linii 220 kV relacji Byczyna – Jamki wraz z traktem światłowodowym o łącznej długości ok. 1,6 km,

 • dostosowanie przewodów fazowych obu linii do pracy w temperaturze +80ºC.

Prace mają na celu:

 • poprawę niezawodności zasilania przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych,

 • zapewnienie stabilności dostaw energii w części południowej kraju,

 • ulepszenie sieci przesyłowej.

Umowa zawarta została w maju 2016 roku. Zostały rozpoczęte prace formalnoprawne i projektowe.