Realizacje

Modernizacja linii 220 kV na terenie PSE Południe

Trasa linii przebiega przez teren województw: śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i małopolskiego.Zakres prac modernizacyjnych obejmuje pięć odcinków linii o napięciu 220 kV:

 1. Joachimów – Rogowiec 1 – długość linii 78 km,
 2. Joachimów – Rogowiec 2 – długość linii 75 km,
 3. Łośnice – Koksochemia – długość linii 27 km,
 4. Łośnice – Kielce – długość linii 93,5 km,
 5. Łośnice – Siersza – długość linii 40 km.

Przyczyną prac remontowych są ekstremalne zjawiska pogodowe powodujące awarie linii (w styczniu 2010 roku linie znalazły się w strefie oblodzenia katastrofalnego).

Modernizacja ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz sprawne funkcjonowanie systemu energetycznego w tych regionach.

Zakres prac został podzielony na trzy etapy: przygotowanie dokumentacji projektowej oraz formalnoprawnej, uzgodnienia z właścicielami obiektów i prace budowlano-montażowe oraz badania i opracowanie dokumentacji powykonawczej.

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace:

 • naprawa, konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne słupów,

 • wymiana przestarzałych przewodów odgromowych,

 • wymiana skorodowanych wieżyczek odgromowych,

 • kontrola i naprawa uziemień,

 • sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej,

 • odnowienie oznakowania linii,

 • ułożenie i wprowadzenie kabli światłowodowych do budynku technologicznego na terenie stacji: Joachimów, Rogowiec, Łośnice, Kielce, Koksochemia,

 • zainstalowanie przełącznic światłowodowych w stacjach: Joachimów, Rogowiec, Łośnice, Kielce, Koksochemia,

 • zdemontowanie istniejących analogowych urządzeń telezabezpieczeń w.cz. ESB400 i zainstalowanie redundantnych cyfrowych telezabezpieczeń wyposażonych w interfejsy optyczne i E1 na linii 220 kV Łośnice – Kielce.

Zalety modernizacji linii:

 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego województw śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i małopolskiego,

 • poprawa stanu technicznego linii,

 • stworzenie korzystnych warunków do zapewnienia nowych podłączeń, a dzięki temu wzrost atrakcyjności terenów pod nowe inwestycje

Załatwianie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskiwanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, rozpoczęte zostało w sierpniu 2014 roku, natomiast prace modernizacyjne zakończono w marcu 2017.