Supervisory Board 

Supervisory Board

Przewodniczący Rady:
Piotr Tomczyk

Deputy Chairman:
Monika Rasińska

Secretary:
Agnieszka Komorowska