20 grudnia Enprom stał się największym, mniejszościowym udziałowcem firmy Elbud Katowice. Spółka objęła ponad 40% udziałów przedsiębiorstwa, a transakcję poprzedziła zmiana zarządu. Decyzją zgromadzenia wspólników podjętą 6 grudnia 2021, funkcję prezesa Elbud Katowice objął Mariusz Targowski, a jego zastępcą został Tomasz Szymczyk. Operacja ta jest początkiem współpracy podmiotów na rynku budownictwa elektroenergetycznego w Polsce i za granicą. Firmy będą dysponować łącznie zespołem przeszło 700 osób, w tym aż 160 projektantami. Portfel zamówień ENPROM i Elbud Katowice to przeszło miliard złotych, przychody firm przekroczyły w 2020 r. 300 milionów złotych.