„To pierwszy wspólny projekt realizowany w konsorcjum po przejęciu przez ENPROM części udziałów w spółce ELBUD Katowice w grudniu 2021 roku. Widać tym samym pierwsze efekty zakładanych przez nas celów współpracy – skuteczniejsze pozyskiwanie zamówień
i przyspieszenie wzrostu przychodów oraz krok w kierunku rozwoju usług dla branży offshore” – 
wyjaśnia Prezes Zarządu Mariusz Targowski.

Umowa zawarta 30 marca 2022 roku z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi obejmuje m.in. podwyższenie słupów, budowę nowych układów uziemień, poprawę zabezpieczenia antykorozyjnego całej konstrukcji słupów, regulację zwisów przewodów oraz utworzenie nowych relacji światłowodowych, zmianę kolejności faz, a także prace modernizacyjne
na stacjach elektroenergetycznych.

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach projektu Implementation of Baltic Synchronisation Project Phase II, którego celem jest budowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej w Polsce, na Litwie, na Łotwie i w Estonii, mająca zapewnić bezpieczne zsynchronizowanie państw bałtyckich z obszarem Europy kontynentalnej. Wartość kontraktu wynosi kilkanaście milionów złotych.

Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku ENPROM Sp. z o.o. stał się największym udziałowcem Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o., rozpoczynając tym samym ścisłe partnerstwo strategiczne.