Contact

TELEPHONE

32 606 56 00

E-MAIL

ADRESS

Elbud Katowice Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19
40-384 KATOWICE

KRS 0000069019 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
NIP: 634-01-95-543
REGON: 270647353

Numer rejestrowy BDO: 000019101
Kapitał zakładowy: 2 827 900,00zł