Certyfikaty

Stałe spełnianie wymagań, a także uwzględnianie przyszłych potrzeb i oczekiwań Klientów w coraz bardziej dynamicznym i złożonym otoczeniu stanowi wyzwanie dla Spółki. Wymienione korzyści są możliwe do osiągnięcia poprzez optymalne zastosowanie cyklu PDCA oraz podejścia opartego na ryzyku, co zostało uwzględnione w wersji normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, które Spółka wprowadziła w listopadzie 2017 roku.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki. Właściwe zrozumienie i ścisłe przestrzeganie wymagań zawartych w normach i dokumentach systemu zarządzania niewątpliwie poprawia jakość świadczonych usług i powoduje, że nasz Klient jest zadowolony z efektów naszej działalności oraz istotne wymagania zainteresowanych stron są spełnione. Sposób realizacji przez nas zadań chroni środowisko naturalne i zapewnia bezpieczne warunki pracy.

Rok 2020 –  Spółka posiada Numer Rejestrowy BDO 000019101

Rok 2017 – w Spółce zaczyna funkcjonować Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normy PN EN ISO 9001:2015, PN EN ISO 14001:2015 oraz 18001:2004..

Rok 2009 – w Spółce zaczyna funkcjonować Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na normach PN EN ISO 9001:2009, PN EN ISO 14001:2005 oraz PN N 18001:2004.

Rok 2005 – Spółka wdraża Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na normach PN-EN ISO 9001:2000, PN EN ISO 14001:2005 i PN N 18001:2004.

Rok 2003 – Spółka przechodzi na Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z normami PN EN-ISO 9001:2000 i PN EN ISO 14001:1996.

Rok 1999 – wprowadzamy Zintegrowany System Zapewnienia Jakości i Zarządzania Środowiskowego zgodny z normami PN-ISO 9001:1996 i EN-ISO 14001:1996.

Rok 1997 – w firmie zostaje wdrożony System Zapewnienia Jakości. Byliśmy pierwszą firmą w Polsce w branży budownictwa elektroenergetycznego, która wdrożyła System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001.