Elbud Katowice

Aktualności

ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW

Zarząd Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 10 stycznia 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zbycia przez Wspólnika udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące otrzymanego zawiadomienia, w tym jego treści są możliwe do uzyskania:

1)            drogą mailową – kontaktując się na adres : sekretariat@elbud.katowice.pl

2)            drogą telefoniczną – pod numerem tel.: (32) 606 56 10