Aktualności

„Lew” im. Kazimierza Szpotańskiego

Podczas 30. Targów ENERGETAB 2017 otrzymaliśmy statuetkę „Lwa” im. Kazimierza Szpotańskiego Fundacji Jacka Szpotańskiego za wyrób wysokiej jakości elektrotechnicznej „Budowa linii blokowej 400 kV relacji SE PKN Orlen – SE Płock. Trasa wschodnia, wraz z kanalizacją kablową dla redundantnej linii teletechnicznej”. Jesteśmy dumni z wyróżnienia naszej Spółki przez Komisję Konkursową.