Praca

Specjalista ds. HR

Opis stanowiska:

 • Koordynacja polityki personalnej organizacji, budowanie i wspieranie realizacji strategii KPI
 • Rekrutacja, onboarding i offboarding pracowników
 • Organizacja działań rozwojowych, integracyjnych oraz szkoleń i warsztatów
 • Bieżąca współpraca z pracownikami i kadrą menedżerską w obszarze prowadzonych procesów
 • Odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie cyklicznych działań HR: procesu oceny pracowniczej, ankiet, badań
 • Organizacja i analiza systemów motywacji pozapłacowej, świadczeń pracowniczych, ścieżek kariery oraz siatki wynagrodzeń

 

Oczekiwania:

 • 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Umiejętność budowania partnerskich relacji wewnątrz organizacji na wszystkich szczeblach
 • Znajomość bieżących narzędzi i metod HR
 • Chęć i umiejętność współpracy z ludźmi
 • Praktyczna znajomość Prawa Pracy
 • Zaangażowanie i orientacja na realizację celów
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz zdolność analitycznego myślenia
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Szeroki program benefitów

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice. Dane osobowe podawane są przez kandydatów dobrowolnie, niemniej ich pozyskanie jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę prawną żądania przekazania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22(1) §1 Kodeksu pracy (Dz.U.2018.917 tj.). Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub elektronicznej na adres mailowy dane.osobowe@elbud.katowice.pl. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od ich otrzymania. A w przypadku zgody na przetwarzane danych osobowym również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, po czym zostaną trwale usunięte.

Zgłoś się