Praca

Młodszy Księgowy (k/m)

Opis stanowiska:

 • Rejestracja w systemach księgowych faktur zakupowych
 • Weryfikacja rejestru zakupu pod kątem JPK/VAT
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych
 • Księgowanie dokumentów OT i LT
 • Księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK)

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość)
 • Mile widziane roczne / 2 letnie doświadczenie w obszarze finansowo - księgowym
 • Student/ka ostatniego roku lub absolwent/ka studiów wyższych kierunkowych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych
 • Znajomość systemów klasy ERP
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Skrupulatność, dokładność, sumienność
 • Terminowość
 • Odporność na stres

 

Oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy o pracę, od pn. – pt. 7:00 – 15:00
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i umiejętności
 • Możliwość zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwoju zawodowego
 • Możliwość wdrożenie własnych pomysłów
 • Atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: pakiet medyczny, pakiet sportowy (karty MultiSport), ubezpieczenie pracownika i członków rodziny, dofinansowania do wczasów oraz wypoczynku dzieci
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice. Dane osobowe podawane są przez kandydatów dobrowolnie, niemniej ich pozyskanie jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę prawną żądania przekazania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22(1) §1 Kodeksu pracy (Dz.U.2018.917 tj.). Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub elektronicznej na adres mailowy dane.osobowe@elbud.katowice.pl. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od ich otrzymania. A w przypadku zgody na przetwarzane danych osobowym również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, po czym zostaną trwale usunięte.

Zgłoś się