Praca

Specjalista ds. ofertowania

Opis stanowiska:

 • Praca w biurze w Katowicach
 • Przygotowywanie ofert technicznych i handlowych w zakresie budownictwa elektroenergetycznego
 • Wycena usług branży energetycznej oraz opracowywanie kosztorysów ofertowych
 • Przygotowywanie i wysyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców wraz ze szczegółową analizą i weryfikacją otrzymanych ofert zgodnie z potrzebami firmy
 • Sporządzanie przedmiarów robót, weryfikacja wycen wykonawców i dostawców
 • Optymalizacja przyjętych rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych
 • Przeprowadzanie wizji lokalnych w zakresie ofertowanych inwestycji
 • Wyszukiwanie przetargów zgodnie z zapotrzebowaniem firmy

 

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne – elektryczne
 • Umiejętność czytania i analizowania rysunku technicznego i dokumentacji projektowej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office, zwłaszcza MS Word oraz Excel
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w stresujących sytuacjach
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość technologii wykonywania robót, zasad kosztorysowania i obsługa programu Norma, AutoCad oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie z branży elektroenergetycznej

 

Oferujemy:

 • Samodzielną pracę w stabilnej firmie
 • Możliwość zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwoju zawodowego
 • Pracę w profesjonalnym i zaangażowanym zespole
 • Stabilne warunki finansowe
 • Atrakcyjny pakiet socjalny, pakiet medyczny, pakiet sportowy (karty MultiSport)
 • Możliwość ubezpieczenia pracownika i członków rodziny

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice. Dane osobowe podawane są przez kandydatów dobrowolnie, niemniej ich pozyskanie jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę prawną żądania przekazania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22(1) §1 Kodeksu pracy (Dz.U.2018.917 tj.). Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub elektronicznej na adres mailowy dane.osobowe@elbud.katowice.pl. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od ich otrzymania. A w przypadku zgody na przetwarzane danych osobowym również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, po czym zostaną trwale usunięte.

Zgłoś się