Praca

Spawacz - Ślusarz

Opis stanowiska:

 • Składanie i sczepianie konstrukcji stalowych wg dokumentacji technicznej
 • Precyzyjne spawanie metodą MAG wg. rysunku technicznego
 • Spawanie elementów konstrukcji pod aparaturę WN
 • Przygotowywanie detali do spawania
 • Prace ślusarskie
 • Wykonywanie drobnych prac malarskich
 • Bieżące sprawdzanie jakości wykonanych spoin

 

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz elektronarzędziami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność, dokładność, i zaangażowanie w wykonywaną pracę

 

Oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy o pracę od pn. - pt., w godz.: 6:30 - 14:30
 • Stabilne warunki finansowe
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Szansę na wdrożenie własnych pomysłów w celu rozwoju i polepszenia jakości usług
 • Atrakcyjny pakiet socjalny, pakiet medyczny, pakiet sportowy (karty MultiSport), możliwość ubezpieczenia pracownika i członków rodziny

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice. Dane osobowe podawane są przez kandydatów dobrowolnie, niemniej ich pozyskanie jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę prawną żądania przekazania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22(1) §1 Kodeksu pracy (Dz.U.2018.917 tj.). Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub elektronicznej na adres mailowy dane.osobowe@elbud.katowice.pl. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od ich otrzymania. A w przypadku zgody na przetwarzane danych osobowym również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, po czym zostaną trwale usunięte.

Zgłoś się