Praca

Kierownik Projektu

Opis stanowiska:

 • Planowanie, kontrolowanie i zarządzanie realizacją powierzonych projektów zgodnie z założonym harmonogramem, zakresem oraz budżetem
 • Prowadzenie prognoz kosztów i fakturowania klientów w rozbiciu na miesiące, umożliwiających raportowanie wyników finansowych oraz postępu prac w prowadzonych projektach
 • Kontrola i zarządzanie wydatkami w projekcie
 • Nadzorowanie i koordynacja działań w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Koordynacja wykonywanych prac oraz podwykonawców
 • Reprezentowanie Firmy w rozmowach z klientem, podwykonawcami oraz dostawcami
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne: elektrotechnika lub pokrewne
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika
 • Projektu w branży energetycznej budowy/ przebudowy/ modernizacji linii lub stacji WN i NN
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i energetycznego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, organizacji pracy, orientacja na jakość i rezultat
 • Dobra znajomość MS Project, MS Office, Auto CAD
 • Mile widziane posiadanie certyfikatu z zarządzania projektami


Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i umiejętności
 • Możliwość współtworzenia, decydowania i rozwijania działalności Firmy w obszarze zarządzania projektami
 • Udział w szkoleniach merytorycznych
 • Relacje biznesowe z dużymi i ciekawymi firmami na rynku polskim i zagranicznym
 • Przyjazne środowisko pracy, nowoczesne zarządzanie
 • Udział w dużych projektach w sektorze energetycznym
 • Atrakcyjny pakiet socjalny, pakiet medyczny, sportowy oraz możliwość ubezpieczenia pracownika i członka rodziny

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice. Dane osobowe podawane są przez kandydatów dobrowolnie, niemniej ich pozyskanie jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę prawną żądania przekazania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22(1) §1 Kodeksu pracy (Dz.U.2018.917 tj.). Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub elektronicznej na adres mailowy dane.osobowe@elbud.katowice.pl. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od ich otrzymania. A w przypadku zgody na przetwarzane danych osobowym również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, po czym zostaną trwale usunięte.

Zgłoś się