Praca

Specjalista ds. Reklamacji

Opis stanowiska:

 • Przyjmowanie spraw reklamacyjnych i weryfikacja ich zasadności
 • Analiza zgłaszanych problemów, jak również analiza ich przyczyn
 • Rozpatrywanie reklamacji i ustalanie najkorzystniejszych rozwiązań
 • Współpraca z wewnętrznymi działami firmy celem obsługi procesu reklamacyjnego
 • Kompletowanie dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia i zajęcia stanowiska w sprawie reklamacji
 • Wycena kosztów reklamacji
 • Przygotowywanie raportów i statystyk
 • Sporządzanie protokołów reklamacyjnych
 • Segregowanie oraz archiwizacja dokumentów reklamacyjnych


Wymagania:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe technicznj
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność analizowania, wyciągania wniosków i samodzielność w podejmowania decyzji
 • Dobra organizacja własnej pracy, w tym: umiejętność ustalania priorytetów, dbałość o wysoką jakość
  jej wykonywania
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Zdolność pracowania pod presją czasu


Oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy o pracę, od pn. – pt. w godz. 07:00 – 15:00
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i umiejętności
 • Możliwość zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwoju zawodowego
 • Szansa na wdrożenie własnych pomysłów w celu rozwoju i polepszenia jakości usług
 • Atrakcyjny pakiet socjalny, pakiet medyczny, pakiet sportowy (karty MultiSport) możliwość ubezpieczenia pracownika i członków rodziny

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice. Dane osobowe podawane są przez kandydatów dobrowolnie, niemniej ich pozyskanie jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę prawną żądania przekazania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22(1) §1 Kodeksu pracy (Dz.U.2018.917 tj.). Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub elektronicznej na adres mailowy dane.osobowe@elbud.katowice.pl. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od ich otrzymania. A w przypadku zgody na przetwarzane danych osobowym również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, po czym zostaną trwale usunięte.

Zgłoś się