Praca

Specjalista ds. zarzadzania projektami (PMO)

Opis stanowiska:

 • Projektowanie i wdrażanie standardów zarządzania projektami
 • Zdefiniowanie wskaźników kontrolnych, nadzór nad nimi oraz raportowanie ich wykonania
 • Monitorowanie i raportowanie postępu projektu, zgłaszanie ryzyk , zapotrzebowania na zasoby
 • Koordynacja działań w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Konstruktywne wypracowywanie rozwiązań we współpracy z Kierownikami Projektów i Kierownikami
  Budów
 • Współudział w tworzeniu budżetu projektu oraz kontrola stopnia jego wykorzystania
 • Prowadzenie prognoz kosztów umożliwiających raportowanie wyników finansowych oraz postępu prac
  w prowadzonych projektach


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Minimum 3 lata doświadczenia w procesie zarzadzania projektem budowlanym
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego
 • Bardzo dobra znajomość programu MS Project, MS Office, Excel
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Samodzielność w działaniu, odpowiedzialność
 • Prawo jazdy kat. B


Oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy o pracę, od pn. – pt. w godz. 07:00 – 15:00
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, adekwatne do posiadanych kwalifikacji i umiejętności
 • Możliwość zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwoju zawodowego
 • Szansa na wdrożenie własnych pomysłów w celu rozwoju i polepszenia jakości usług
 • Atrakcyjny pakiet socjalny, pakiet medyczny, pakiet sportowy (karty MultiSport) możliwość
  ubezpieczenia pracownika i członków rodziny

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice. Dane osobowe podawane są przez kandydatów dobrowolnie, niemniej ich pozyskanie jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę prawną żądania przekazania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22(1) §1 Kodeksu pracy (Dz.U.2018.917 tj.). Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub elektronicznej na adres mailowy dane.osobowe@elbud.katowice.pl. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od ich otrzymania. A w przypadku zgody na przetwarzane danych osobowym również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, po czym zostaną trwale usunięte.

Zgłoś się