Budowa linii WN

Budowa linii WN

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wykonanie prac w zakresie budowy linii, poczynając od koncepcji obiektu, przez projektowanie, pozyskiwanie stosownych pozwoleń, po realizację i oddanie obiektu do użytkowania. ELBUD Katowice Sp. z o.o. realizuje również kompleksowe prace związane z modernizacjami, przebudowami, a także eksploatacją linii WN i NN.

Znaczącą dla polskiej energetyki ciągłość zasilania ELBUD Katowice utrzymuje poprzez pełnienie całorocznej gotowości przystąpienia do usuwania skutków awarii w oparciu o umowy ze spółkami dystrybucyjnymi i operatorem sieci przesyłowych – PSE S.A.

Budowa linii WN