Wartości i misja

Wartości

W firmie ELBUD Katowice Sp. z o.o. bezpieczeństwo to nie tylko filozofia – to nasza fundamentalna wartość. Podstawowym zadaniem Spółki jest realizacja projektów z zakresu budownictwa elektroenergetycznego, a jej misja koncentruje się na bezpiecznej pracy. Naszym celem jest ukończenie każdego projektu bez zdarzeń wypadkowych. Zespół menadżerów ELBUD Katowice Sp. z o.o. tworzy kulturę , w której wszyscy pracownicy mają możliwość przejęcia odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo współpracowników.

To zobowiązanie do podniesienia standardów branżowych jest widoczne w historii bezpieczeństwa ELBUD Katowice Sp. z o.o.

Wartości

Misja

ELBUD Katowice Sp. z o.o. uruchomił system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu wyeliminowania wypadków. Aby wypełnić misję Spółki, wszyscy pracownicy muszą wykazać się samodzielnością i zaangażowaniem, kładąc największy nacisk na zdrowie i bezpieczeństwo. Dążymy do prowadzenia projektów i działania w sposób, który chroni zdrowie wszystkich pracowników i środowisko. Nasze procedury bezpieczeństwa i praktyki zawodowe są ukierunkowane na ograniczenie liczby wypadków przy pracy i poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

ELBUD Katowice Sp. z o.o. zainicjował dwa kluczowe działania poprawiające ochronę zdrowia pracowników: wprowadzenie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w siedzibie Spółki i na największych prowadzonych projektach oraz pakiet usług medycznych dla aktualnych i emerytowanych pracowników Spółki.

Misja