Rada nadzorcza

Rada nadzorcza

Przewodniczący:
Aleksander Czubaj
Zastępca Przewodniczącego:
Andrzej Cieślik
Sekretarz:
Jakub Wojciechowski

Członkowie:
Andrzej Galbierz

Rada nadzorcza