Kariera

Opis zadań:

 • Kierowanie przygotowaniem obiektu inwestycyjnego do realizacji oraz opieka nad obiektem w trakcie realizacji,
 • Współpraca z Kierownikiem Budowy / Projektu
 • Współpraca z Inwestorem, dostawcami oraz biurem projektowym, w tym analiza i ocena dokumentacji
 • Prowadzenie negocjacji handlowych z dostawcami i podwykonawcami
 • Sporządzanie i wysyłanie zapytań ofertowych niezbędnych do zakupu materiałów i usług na realizowane projekty
 • Bieżące dokonywanie zakupów materiałów i usług na potrzeby budów
 • Sporządzanie zleceń na podwykonawstwo
 • Przygotowanie danych do umowy
 • Rozliczanie faktur za zakupione materiały

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – elektryczne
 • Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi programów MS Office, zwłaszcza MS Word oraz Excel
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy, komunikatywność
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z dostawcami i klientami
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Znajomość branży elektroenergetycznej będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwoju zawodowego
 • Udział w ciekawych projektach branży energetycznej

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Elbud Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice. Dane osobowe podawane są przez kandydatów dobrowolnie, niemniej ich pozyskanie jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podstawę prawną żądania przekazania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22(1) §1 Kodeksu pracy (Dz.U.2018.917 tj.). Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora lub elektronicznej na adres mailowy dane.osobowe@elbud.katowice.pl. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od ich otrzymania. A w przypadku zgody na przetwarzane danych osobowym również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku, po czym zostaną trwale usunięte. Więcej na temat ochrony danych osobowych w zakładce „Przetwarzanie danych osobowych”.

 

Aplikuj