Contact

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Spółka z o.o.

ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19
40-384 Katowice
tel. 32 606 5600, Fax 32 256-99-52
email: sekretariat@elbud.katowice.pl

KRS 0000069019 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
NIP: 634-01-95-543
REGON: 270647353
Share capital: 2 827 900,00zł

Elbud Hurt

tel. 32 606 5850, do 5854
email: hurt@elbud.katowice.pl