Linie napowietrzne i kablowe

ELBUD Katowice Sp. z o.o. oferuje pełen zakres prac związanych z budową, modernizacją i remontem linii napowietrznych i kablowych w zakresie napięć  110 ÷ 400 kV oraz traktów światłowodowych. Oferujemy także usługi w zakresie budowy wież stalowych obserwacyjnych, oświetleniowych, antenowych i dla telefonii komórkowej.

Zatrudniamy doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę inżynierską oraz brygady budowlano-montażowe, przygotowane do prac na wysokości i pobliżu czynnych obiektów elektroenergetycznych. Dysponujemy wyspecjalizowanym sprzętem i narzędziami do prac ziemnych i fundamentowych, montażu słupów, rozciągania przewodów i kabli oraz spawania i pomiarów światłowodów.

Posiadamy i stosujemy oryginalną, własna i opatentowaną technologię tzw. bramki wzdłużnej pozwalającej na montaż lub wymianę przewodów odgromowych i roboczych bez konieczności wyłączeń obiektów krzyżowanych (drogi, trakcje PKP, linie teletechniczne
i energetyczne).

Posiadamy i stosujemy technologię rozwijania przewodów przy użyciu śmigłowca, co jest szczególnie przydatne w terenie trudno dostępny np. w górach lub nad lasami.

 

Prace możemy wykonywać z dokumentacji projektowej powierzonej przez Klienta lub metodą „pod klucz” tj. z zaprojektowaniem wraz z uzgodnieniami formalno-prawnymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonawstwem prac budowlano-montażowych, pracami kontrolno-pomiarowymi i rozruchem obiektu oraz z przekazaniem obiektu do eksploatacji.

biuro kreatywne monolab
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Elbud Katowice Sp. z o.o.