Oferta i współpraca

ELBUD Katowice Sp. z o.o. jest profesjonalną firmą wyspecjalizowaną w projektowaniu, budowie, modernizacji, remontowaniu i uruchamianiu:

 • napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV, 400kV i 750 kV,
 • traktów światłowodowych na podbudowie linii napowietrznych,
 • linii kablowych SN, 110 kV, 220kV i 400 kV,
 • stacji elektroenergetycznych do 750 kV w wykonaniu konwencjonalnym, z aparaturą modułową oraz GIS,
 • wnętrzowych rozdzielni sieciowych średnich napięć,
 • traktów światłowodowych wraz z urządzeniami końcowymi,
 • masztów antenowych i telefonii komórkowej.

Firma realizuje obiekty elektroenergetyczne metodą „pod klucz” tj. z zaprojektowaniem wraz
z uzgodnieniami formalno-prawnymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonawstwem prac budowlano-montażowych, pracami kontrolno-pomiarowymi i rozruchem obiektu oraz
z przekazaniem obiektu do eksploatacji.

 

Posiadamy:

 • wysokokwalifikowaną kadrę inżynieryjno - techniczną,
 • własną produkcję pomocniczą w zakresie konstrukcji stalowych oraz prefabrykacji szaf sterowniczo-przekaźnikowych, sygnalizacyjnych, pomiarowych, telekomunikacyjnych i kablowych,
 • dobrze wyposażoną bazę sprzętowo-transportową,
 • laboratorium elektryczne do sprawdzania aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeń,
 • grupy kontrolno-pomiarowe i rozruchowe,
 • zespół geodezyjny.
 • mamy możliwość opracowania dokumentacji projektowej przy współpracy z renomowanymi biurami projektów, a w szczególności z BSiPE Energoprojekt-Poznań S.A., którego jesteśmy współwłaścicielem. 
biuro kreatywne monolab
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Elbud Katowice Sp. z o.o.