Realizacje historyczne

LINIE

Linia elektroenergetyczna 400kV Ostrów-Rogowiec/Trębaczew

Realizacja w latach: 2004 – 2008 dla PSE Operator S.A. w Konsorcjum z PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o. Liderem Konsorcjum była nasza firma.

Zakres:

 • budowa dwutorowej linii o długości 107 km metodą „pod klucz” oraz eksploatacja połączenia przez okres 10lat. – szczegółowy zakres- kronika

Linia 400 + 2 x 110kV Pasikurowice – Wrocław

STACJE

SE 220/110/20/6 kV Moszczenica – przebudowa

Realizacja w latach: 2008 – 2010r.dla  Vattenfall Distribution Poland SA

Zakres prac:

 • kompleksowa przebudowa 18-polowej rozdzielni 110kV oraz instalacja 24-polowej rozdzielni 20kV w zakresie konstrukcji, fundamentów, obwodów pierwotnych i wtórnych oraz łączności i telemechaniki-SSiN,
 • modernizacja budynku nastawni i budynku rozdzielni 20kV oraz zagospodarowanie terenu stacji(drogi, ogrodzenie, oświetlenie, niwelacja).

SE 400/220/110 kV Plewiska – modernizacja

Realizacja w latach:  2001 – 2006 dla PSE Operator S.A.

Zakres prac:

 • opracowanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej dla zakresu modernizacji.
 • kompleksowa modernizacja rozdzielni 110kV, 220kV, i 400kV w zakresie obwodów pierwotnych oraz wtórnych, łączności i telekomunikacji wraz z pracami kontrolno pomiarowymi i uruchomieniem stacji.
 • budowa i modernizacja budynków technicznych na terenie stacji oraz modernizacja zagospodarowania terenu stacji(drogi, oświetlenie, ogrodzenie, SOT).

SE 110/20kV R-183 Oleśnica – przebudowa

Realizacja w latach: 2009 – 2010r. dla EnergiaPro S.A oddział w Wrocławiu.

Zakres prac:

 • opracowanie projektu technicznego, budowlanego i uzyskanie pozwolenie na budowę,
 • budowa nowej dwusystemowej 11-polowej rozdzielni 110kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych, oraz łączności i telekomunikacji, uruchomienie stacji.
 • budowa nowego budynku nastawni oraz zagospodarowanie terenu stacji(drogi, ogrodzenie, oświetlenie, niwelacja)

SE 110/20/10 kV R-91 Jelcz – przebudowa

Realizacja w latach: 2009 – 2011r. dla EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu.

Zakres prac:

 • opracowanie projektu technicznego, budowlanego i uzyskanie pozwolenie na budowę,
 • budowa nowej rozdzielni 110kV w układzie H5 oraz 32-polowej rozdzielnicy SN 20kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych oraz łączności i telekomunikacji, budowa linii kablowej SN, prace kontrolno-pomiarowe i uruchomienie stacji.
 • budowa nowego budynku stacyjnego oraz zagospodarowanie terenu stacji(drogi, ogrodzenie, oświetlenie, niwelacja).

Koordynator: Jadwiga Pociurko.

SE 400/220/110 kV Mikułowa – modernizacja.

Realizacja: w latach 1998 – 2005r. dla PSE Operator S.A.

Zakres prac:

 • kompleksowa modernizacja systemowych rozdzielni 400kV(7 pól), 220kV(25 pól), i 110kV(17 pól) w zakresie obwodów pierwotnych oraz wtórnych, łączności i telemechaniki wraz z uruchomieniem stacji.
 • budowa nowego budynku nastawni i budynków przekaźnikowych oraz zagospodarowanie terenu stacji(drogi, ogrodzenie, oświetlenie, niwelacja SOT).

SE 220/110 Bieruń – modernizacja

Realizacja: w latach 2008 – 2009r. dla PSE Operator S.A.

Zakres prac:

 • opracowanie dokumentacji dla zakresu modernizacji.
 • budowa nowego pola transformatorowego str.220kV i str. 110kV oraz modernizacja trzech istniejących pól rozdzielni 220kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych oraz łączności i telekomunikacji, montaż autotransformatora z układem monitoringu, wykonanie rozruchu stacji.
 • budowa nowego budynku technologicznego oraz prace w zakresie odwodnienia i niwelacji terenu stacji, wykonanie SOT.

SE 110/20/10kV Psie Pole – modernizacja.

Realizacja: w latach 2008-2009r dla EnergiaPro SA Oddział we Wrocławiu.

Zakres prac:

 • opracowanie projektu technicznego, budowlanego i uzyskanie pozwolenie na budowę,
 • modernizacja 6 pól rozdzielni 110kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych oraz łączności i telekomunikacji, prace kontrolno-pomiarowe i uruchomienie stacji.
 • remont budynku stacyjnego oraz zagospodarowanie terenu stacji(drogi, ogrodzenie, oświetlenie, niwelacja).
biuro kreatywne monolab
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Elbud Katowice Sp. z o.o.