Aktualne realizacje

LINIE

Budowa linii 400 kV Ełk – Łomża.

Dwutorowa linia elektroenergetyczna 400kV relacji Ełk Bis – Łomża jest częścią połączenia trans granicznego Polska-Litwa. Długość 83,5km, 204 stanowiska słupowe i prowadzi przez dwa województwa i dziesięć gmin. Prace budowlane prowadzone były w konsorcjum firm razem z ELBUD Warszawa Sp. z o.o. w okresie od listopada 2013r. do czerwca 2015r. Konstrukcje słupów kratowe serii E33, przewody robocze wiązka potrójna z ALF 8 350mm2 oraz podwójny przewód OPGW. Koszt wybudowania inwestycji 209 mln zł netto, kwota dofinansowania unijnego 96 mln zł.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji stacja Dobrzeń-GPZ Borki-GPZ Pokój

Realizacja dla TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu; umowa podpisana - 14.07.2009r.;planowane zakończenie 12.2011r.; wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Zakres prac:

 • opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami formalnoprawnymi.
 • demontaż istniejącej linii i budowa 21,8 km nowej linii jednotorowej z zastosowaniem słupów rurowych, przewodów fazowych segmentowych, izolatorów ceramicznych i przewodu odgromowym skojarzonym ze światłowodem typu OPGW.
 • ułożenie kabli światłowodowych na stacji Dobrzeń, GPZ Pokój, GPZ Borki.

Modernizacja – przebudowa linii 110 kV relacji Cieszanowice – Ziębice wraz z zabudową światłowodu i opracowaniem dokumentacji techniczno – prawnej.

Realizacja dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu; umowa podpisana - 3.06.2011r.; realizacja-70tygodni; wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Zakres prac:

 • opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej przebudowy linii wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń
 • demontaż istniejącej i budowa nowej linii dł. 10,8km
 • budowa traktu światłowodowego.- zawieszenie przewodu OPGW i wprowadzenie na stacje.

Obiekt obecnie jest w fazie projektowania i załatwiania spraw formalno-prawnych.

Koordynator: Damian Dombrowski.

Przebudowa napowietrznej linii 110 kV Rawa Mazowiecka – Odlewnia na dwutorową na odcinku Rawa Mazowiecka – Skoczykłody.

Realizacja dla PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.; umowa podpisana - 5.01.2010r. ; zakończenie 31.12.2011r.

Zakres prac:

 • wykonanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień do realizacji zadania.
 • budowa dwutorowej linii napowietrznej (5km) z zastosowaniem słupów rurowych, przewodów fazowych segmentowych,  izolatorów kompozytowych oraz demontaż linii istniejącej,
 • budowa traktu światłowodowego - zawieszenie przewodu OPGW, ułożenie kabli światłowodowych na terenie stacji Rawa Mazowiecka, instalacja urządzeń łączności.

Modernizacja – przebudowa linii 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze, wraz z zabudową światłowodu (w trybie zaprojektuj i wybuduj).

Realizacja dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu; umowę podpisano - 22.03.2011r.; realizacja 36 miesięcy.

Zakres prac:

 • opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej przebudowy linii wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do realizacji zadania.
 • demontaż istniejącej i budowa nowej linii dwutorowej dł. Ok.49km i jednotorowej ok.14km.
 • budowa traktu światłowodowego.- zawieszenie przewodu OPGW i wprowadzenie na stacje. Groszowice, Hermanowice i Gracze.

Obiekt obecnie jest w fazie projektowania i załatwiania spraw formalno-prawnych.

Budowa linii 400 kV Narew – Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew.

Realizacja dla PSE Operator S.A. w Konsorcjum z PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o.;  umowa podpisana- 21.10.2009r.; zakończenie do 31.12.2014r.

Liderem Konsorcjum jest nasza firma.

Zadanie zostało zakwalifikowane jako indywidualny projekt kluczowy na liście podstawowej i będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. i aplikuje do uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich.

Zakres prac:

 • zaprojektowanie linii i rozbudowy stacji łącznie z pozyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz ustanowieniem służebności przesyłu dla budowy i eksploatacji linii.
 • wybudowanie jednotorowej linii 400kV o długości ok. 116,5km (rozwiązania konstrukcyjne w trakcie projektowania)
 • rozbudowa rozdzielni 400kV Narew o pole liniowe i pomiaru napięcia (projekt w opracowaniu)

STACJE

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV OŁTARZEW

Jedną z największych i nowatorskich inwestycji w ramach rozbudowy systemu elektroenergetycznego w północno-wschodniej Polsce, była budowa – nowoczesnego węzła  - stacji elektroenergetycznej „Ołtarzew”, którą rozpoczęto w 2011, nieopodal Warszawy, w gminie Ożarów Mazowiecki Za realizację inwestycji, odpowiadała katowicka firma ELBUD Katowice, specjalizująca się od 65 lat w budownictwie elektroenergetycznym. Realizacja inwestycji w trybie „pod klucz” obejmowała zaprojektowanie, pozyskanie gruntów, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie i uruchomienie stacji. Stację zaprojektowali projektanci z Energoprojektu Poznań, firmy powiązanej kapitałowo z Elbudem Katowice. Realizację inwestycji, którą dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, przewidziano na lata 2011- 2013.

Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Słupsk Poznańska

Realizacja dla ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Słupsku – umowa zawarta w dniu 1.03.2011r., okres realizacji 20 m-cy.

Zakres prac:

 • budowa nowej 13-polowej dwusystemowej rozdzielni 110 kV w zakresie konstrukcji i fundamentów, obwodów pierwotnych i wtórnych oraz SSiN łączności i telekomunikacji.
 •  montaż 40-polowej rozdzielnicy SN 15 kV
 • budowa nowego budynku stacyjnego oraz budynku telekomunikacji, i zagospodarowanie terenu stacji(ogrodzenie, drogi, oświetlenie, kanalizacja, niwelacja).
 • budowa nowych stanowisk transformatorów mocy, oraz zespołów, kompensacyjnych i baterii kondensatorów,
 • modernizacja obwodów wtórnych w sześciu stacjach sąsiednich,
 • przebudowa wprowadzeń linii napowietrznych i światłowodowych oraz przebudowa linii kablowych 15 kV.
 • demontaż istniejącej stacji 110/15 kV.

Przebudowa rozdzielni 110 kV SE Chorzów

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa stacji 110/20/10 kV R-19 Wrocław Zachód.

biuro kreatywne monolab
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Elbud Katowice Sp. z o.o.