Technologie linii tymczasowych

Celem zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz maksymalnego zmniejszenia kosztów związanych z niedostarczoną energią, inwestorzy wymagają prowadzenia prac na liniach napowietrznych i w stacjach elektroenergetycznych bez przerw w przesyle energii. Taką pracę umożliwiają linie tymczasowe bocznikujące modernizowany fragment stacji lub linii. ELBUD Katowice z powodzeniem stosuje tymczasowe przenośne linie kablowe podczas prac modernizacyjnych na stacjach elektroenergetycznych oraz posiada certyfikaty budowy tymczasowych linii napowietrznych dwóch największych dostawców takich systemów: SBB Canada oraz Lindsey USA.

biuro kreatywne monolab
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Elbud Katowice Sp. z o.o.