Zarząd

Zarząd

Prezes:
Henryk Spierewka

Wiceprezesi:
Krzysztof Kaleta
Grzegorz Mendelowski

Zarząd