Zastosowanie techniki lotniczej przy budowie linii nadleśnych

Współczesne rozwiązania wymagają, aby linie napowietrzne prowadzić jak najdalej od siedzib ludzkich. Coraz częściej jedynymi terenami, na których można je prowadzić bezkonfliktowo, są lasy i nieużytki. Zachowanie lasu pod linią wysokiego napięcia możliwe jest dzięki budowie linii nadleśnej, co wiąże się z zastosowaniem nowej technologii rozwijania przewodów, opracowanej w katowickim Elbudzie. Aby rozwinąć przewody pomiędzy słupami, najpierw rozwija się tzw. linkę przedwstępną - lekką linkę konopną lub z tworzywa sztucznego, która służy do rozwijania stalowej linki wstępnej a ta z kolei do rozwijania przewodów. W technologii opracowanej w katowickim Elbudzie, do rozwijania linki przedwstępnej ponad lasem bez wycinania drzew użyto śmigłowca. Jest to rozwiązanie pionierskie na polskim gruncie i zostało sprawdzone podczas budowy nowej linii 400 kV Ostrów-Rogowiec/Trębaczew.

 

Zastosowanie techniki lotniczej przy budowie linii nadleśnych

biuro kreatywne monolab
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Elbud Katowice Sp. z o.o.