Bramka wzdłużna Elbudu Katowice

Podczas wykonywania prac na elektroenergetycznych liniach napowietrznych, najtrudniejsze problemy stwarzają obiekty krzyżowane. W dotychczasowej praktyce prace na liniach napowietrznych wymagały znacznych ograniczeń w ich funkcjonowaniu na czas prowadzenia robót, ograniczenia w ruchu na krzyżowanych drogach, wyłączenia spod napięcia krzyżowanych linii  i trakcji.

 

Bramka wzdłużna

 

W Elbudzie Katowice opracowano i wdrożono unikalną autorską technologię bramki wzdłużnej, która pozwala wykonywać prace na liniach napowietrznych ponad obiektami krzyżowanymi bez wyłączania tych obiektów oraz bez ograniczeń w ich funkcjonowaniu. Technologia ta polega na utrzymywaniu przewodu ponad obiektem krzyżowanym podczas wykonywanych prac na rolkach bramki wzdłużnej rozwiniętej pomiędzy słupami po obu stronach skrzyżowania.

 

Bramka wzdłużna

biuro kreatywne monolab
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Elbud Katowice Sp. z o.o.