Rozruch oraz prefabrykacja szaf i rozdzielni

Dział Techniczny ELBUD Katowice Sp. z o.o. oferuje prace w zakresie:

  • wykonania badań pomontażowych i uruchomieniowych obwodów pierwotnych i   wtórnych stacji elektroenergetycznych,
  • wykonania spawów i pomiarów światłowodów,
  • prefabrykacji oraz montażu szaf sterowniczo-przekaźnikowych, sygnalizacyjnych, pomiarowych, telekomunikacyjnych i kablowych wg dokumentacji projektowej powierzonej przez Klienta
  • prefabrykacji oraz montażu rozdzielni 400/230V, rozdzielni prądu stałego, zestawów zasilających potrzeby własne stacji elektroenergetycznych

 

Wszystkie wyroby są sprawdzane i badane przez wykwalifikowanych pracowników oraz dokonywana jest pełna aktualizacja dokumentacji projektowej.

Zatrudniamy doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, dysponujemy wyspecjalizowanym sprzętem i narzędziami do pomiaru i uruchamiania aparatury pierwotnej i wtórnej oraz spawania i pomiarów światłowodów.

W celu podnoszenia kwalifikacji nasi pracownicy uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez renomowanych producentów urządzeń elektroenergetycznych

Rozruch oraz prefabrykacja szaf i rozdzielni

biuro kreatywne monolab
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Elbud Katowice Sp. z o.o.