Stacje elektroenergetyczne

ELBUD Katowice Sp. z o.o. oferuje pełen zakres prac związanych z budową, modernizacją i remontem stacji elektroenergetycznych w zakresie napięć  SN ÷ 400 kV zarówno budowanych w technologii tradycyjnej, jak i z aparaturą modułową oraz GIS. Oferujemy także odrębne usługi w zakresie:

  • wykonania badań pomontażowych i uruchomieniowych obwodów pierwotnych i wtórnych stacji elektroenergetycznych,
  • prefabrykacji szaf sterowniczo-przekaźnikowych, sygnalizacyjnych, pomiarowych, telekomunikacyjnych i kablowych,
  • wykonania spawów i pomiarów światłowodów.

Zatrudniamy doświadczoną i wyspecjalizowaną kadrę inżynierską oraz brygady budowlano-montażowe, przygotowane do prac na wysokości i pobliżu czynnych obiektów elektroenergetycznych. Dysponujemy wyspecjalizowanym sprzętem i narzędziami do prac ziemnych i fundamentowych, montażu konstrukcji i aparatury pierwotnej, montażu i uruchamiania aparatury wtórnej, rozciągania przewodów i kabli oraz spawania i pomiarów światłowodów.

W celu podnoszenia kwalifikacji nasi pracownicy uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez renomowanych producentów urządzeń elektroenergetycznych.

 

Prace możemy wykonywać z dokumentacji projektowej powierzonej przez Klienta lub metodą „pod klucz” tj. z zaprojektowaniem wraz z uzgodnieniami formalno-prawnymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonawstwem prac budowlano-montażowych, pracami kontrolno-pomiarowymi i rozruchem obiektu oraz z przekazaniem obiektu do eksploatacji.

biuro kreatywne monolab
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Elbud Katowice Sp. z o.o.